Asbestattest – Asbestinventaris

Asbestattest verplicht

prijs :

incl 21% btw

incl retributies ovam +ci

incl 2 staalnames

KLEIN APPARTEMENT / STUDIO

400 €

GROOT APPARTEMENT / RIJWONING 

470 €

HALF OPEN / KLEIN OPEN BEBOUWING

550 €

WONING GROTER DAN 250m2

620 €

Voor grotere gebouwen, boerderijen excl. vastgoed.

Prijzen op aanvraag

Indien gecombineerd met andere keuringen kan u rekenen op een korting van 10€ per bijkomende keuring.

WAAR

In regio van 30km rond onze thuisbasis Scherpenheuvel, provincie Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Hasselt – Halen – Lummen – Diest – Scherpenheuvel – Bekkevoort – Tielt – Winge – Rotselaar – Aarschot – Leuven

Geel – Tessenderlo – Westerlo – Heist o/d Berg – Kortenaken – Geetbets – Glabbeek – Zoutleeuw

ASBESTATTEST - Asbestonderzoek - Asbestinventaris

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer 

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
  • als u het gebouw(deel) verkoopt.

 

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben.

De regelgeving stelt dat de eigenaar de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moet meedelen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van het compromis voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis. In de praktijk wil een koper weten waar asbest zit in het gebouw nog voor die besluit om een bod uit te brengen omwille van de mogelijke impact op de renovatiekosten. Vooral tijdens een plaatsbezoek zal die het attest willen inkijken, dan kan die meteen de informatie in het attest overlopen tijdens het plaatsbezoek. 

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. 

ASBESTINVENTARIS - Verplicht sinds 1995

Sinds 1995 verplicht de federale arbeidswetgeving elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar dit geldt onder meer ook voor scholen, crèches en gemeentegebouwen.

Blijkt uit de inventaris dat er asbest in het gebouw aanwezig is dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet (laten) actualiseren.

Opgelet:

  • Werkgevers die hun werknemersrenovatiewerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve asbestinventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbesthoudende materialen op voorhand veilig en correct weggenomen worden.
  • Zodra diverse wooneenheden met meer dan één eigenaar onder een dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. In dat geval wordt er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht die als rechtspersoon een algemene vergadering en een syndicus heeft. Werkt die syndicus, of ander personeel, in loondienst voor de VME? Dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.

 

Bij ons kunnen alle klanten terecht voor een asbestinventaris. Daarbij verzamelen we eerst alle achtergrondinformatie over je gebouw en voeren we vervolgens een onderzoek uit ter plaatse:

  • Naargelang de bestemming en het gebruik van de site voeren we een niet-destructiefonderzoek uit, waarbij we louter de zichtbare materialen registreren in de inventaris.
  • Indien een destructief onderzoek gewenst is trachten we alle materialen te registreren in de inventaris, ook de niet zichtbare, meestal dienen we hiervoor breekwerk te verrichten .

Bij afbraak- of sloopwerken is een destructief onderzoek ter inventarisatie uitermate aangewezen om correcte behandelingsmethodes te bepalen en gepaste veiligheidsmaatregelen voor afbraak voor te schrijven.