Asbestattest – Asbestinventaris

Asbestattest verplicht

HOE

Vul het contactformulier in volgens uw noden, wij nemen contact met u op binnen de 48u

WAAR

In regio van 30km rond onze thuisbasis Scherpenheuvel, provincie Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Hasselt – Halen – Lummen – Diest – Scherpenheuvel – Bekkevoort – Tielt – Winge – Rotselaar – Aarschot – Leuven

Geel – Tessenderlo – Westerlo – Heist o/d Berg – Kortenaken – Geetbets – Glabbeek – Zoutleeuw

ASBESTATTEST - Verwacht in loop van 2021

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 zal iedere gebouweigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is “niet-destructief”. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

ASBESTINVENTARIS - Verplicht sinds 1995

Sinds 1995 verplicht de federale arbeidswetgeving elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar dit geldt onder meer ook voor scholen, crèches en gemeentegebouwen.

Blijkt uit de inventaris dat er asbest in het gebouw aanwezig is dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet (laten) actualiseren.

Opgelet:

  • Werkgevers die hun werknemersrenovatiewerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve asbestinventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbesthoudende materialen op voorhand veilig en correct weggenomen worden.
  • Zodra diverse wooneenheden met meer dan één eigenaar onder een dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. In dat geval wordt er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht die als rechtspersoon een algemene vergadering en een syndicus heeft. Werkt die syndicus, of ander personeel, in loondienst voor de VME? Dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.

 

Bij ons kunnen alle klanten terecht voor een asbestinventaris. Daarbij verzamelen we eerst alle achtergrondinformatie over je gebouw en voeren we vervolgens een onderzoek uit ter plaatse:

  • Naargelang de bestemming en het gebruik van de site voeren we een niet-destructiefonderzoek uit, waarbij we louter de zichtbare materialen registreren in de inventaris.
  • Indien een destructief onderzoek gewenst is trachten we alle materialen te registreren in de inventaris, ook de niet zichtbare, meestal dienen we hiervoor breekwerk te verrichten .

Bij afbraak- of sloopwerken is een destructief onderzoek ter inventarisatie uitermate aangewezen om correcte behandelingsmethodes te bepalen en gepaste veiligheidsmaatregelen voor afbraak voor te schrijven.